Správa domu

Facility management

 

Technická správa

Mezi hlavní úkoly technické správy patří:

Prohlídky – Pravidelná kontrola stavu nemovitosti.

Revize a kontroly – Zajištění povinných revizí a kontrol v řádných termínech a zajištění odstranění závad.

Energetický management – zpracování PENB, kontrola kotlů apod.

Údržba – Zajištění běžné údržby nemovitosti a sledování kvality prací.

Dokumentace – Sledování oprav, změn a sledování záruk.

Reklamace – Evidence a vyřizování reklamací společných částí domu uznaných dodavateli.

Zprávy – Zpracování přehledu stavu nemovitosti a plánu oprav (ročně).

 

Požární ochrana

Posouzení požárního nebezpečí – dle zákona o požární ochraně

Začlenění objektu – podle požárního nebezpečí

Vypracování – požární poplachové směrnice

Zavedení – požární knihy

Kontrola – Preventivní požárně bezpečnostní prohlídka objektu podle vyhlášky. MV 246/2001 Sb.,

Prohlídka zahrnuje fyzickou kontrolu stavu domu ve vztahu k požární ochraně. Porovnáváme skutečný stav domu se zákonnými podmínkami a stavební a požární dokumentací domu. Výsledkem prohlídky je zpráva, kterou předkládáme našim klientům. Ve zprávě uvádíme zjištěné nedostatky a návrh opatření pro jejich odstranění.
Kontroly požárních ucpávek a Kontroly požárních uzávěrů

Cílem kontroly je ověřit stav systému a řešit případné poruchy. Výsledky kontrol vyhodnotíme a zároveň organizujeme odstranění případných problém.