Profil

,s.r.o. jako česká kapitálová společnost se od vzniku snaží pružně reagovat na stále rostoucí požadavky svých zákazníků. Jsme společnost nejen s poradenskou a konzultační činností. Zabýváme se poskytováním specializovaných služeb. Zaměřujeme se na problematiku energetických úspor domů. Realizací solárně termických kolektorů, apod.

Hlavní činnost:

  • Obnovitelné zdroje – studie proveditelnosti, akční plány úspor energií, energetický management
  • Realizace navržených opatření /fotovoltaické elektrárny, solarně termické kolektory, atd./
  • Zpracování energetických auditů, průkazů energetické náročnosti budov /PENB/ a energetických štítků
  • Získání dotace v rámci programů zaměřených na hospodaření s energií a obnovitelné zdroje energie
  • Podklady pro rozhodování při rekonstrukcích, modernizaci, rozvoji energetických systémů

Ostatní činnosti:

  • Požární ochrana ve firmě – posouzení požárního nebezpečí
  • Revize elektrických zařízení – následná údržba
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • Stavebně technický průzkum budov