Regulace

Měření termovizní kamerou

Provádíme měření termovizní kamerou  TG 165 banner_bottom

 

 

TG165B

Heating Control

Regulátor Heating Control je určen pro regulaci vícezdrojového vytápění akumulační nádrže a řízení odběrů z této nádrže.

Tento regulátor disponuje 8 vstupy pro digitální teplotní čidla typu DS18S20, 3 vstupy pro analogová čidla typu NTC, 3 digitálními spínacími vstupy a 6 výstupy.

Regulátor dále disponuje několika konfigurovatelnými regulačními bloky, které umožňují přímé řízení výkonu vhodného typu tepelného čerpadla, řízení 2 topných okruhů, řízení vytápění a filtrace bazénu, řízení kotlů na pevná paliva a další regulační funkce. Některé z těchto regulačních bloků nejsou součástí standardního provedení a v případě potřeby je lze kdykoli později dokoupit jako volitelné softwarové nadstavby.

Regulátor obsahuje funkci propojení se systémem WATTrouter M po síti Ethernet. Toto propojení umožňuje výhodně kombinovat využití tepelného čerpadla jak podle potřeby vytápění, tak podle dostupného přebytku fotovoltaické elektrárny, kdy se teplo ukládá do akumulační nádrže. Případně lze přetopit dům nebo bazén, je-li přebytků více, než stačí pojmout akumulační nádrž.

Heating Control je zcela bezhlučný, neboť obsahuje pouze pasivně chlazené výkonové spínací prvky. Výkonové polovodičové spínací prvky (triaky), známé z WATTrouteru CWx/M, jsou přítomny taktéž, ale dovolený příkon připojeného spotřebiče je v souladu s uživatelským manuálem omezen, čímž je možné použít pouze pasivní chlazení. Regulátor tedy nemá v sobě zabudován žádný ventilátor.

Činnost regulátoru lze komfortně nastavovat a sledovat pomocí vestavěného webového rozhraní přes síť Ethernet.

 

Příslušenství

Pro Heating Control dodáváme jako příslušenství digitální i analogová teplotní čidla a dále polovodičová relé řady RGS1A a RGC1A výrobce Carlo Gavazzi.

Kdo si dnes vyrábí vlastní solární elektřinu a dodává jí do veřejné distribuční sítě,  dostává za to zaplaceno často méně, než za kolik zaplatí při odběru elektřiny ze sítě. Pro provozovatele fotovoltaických elektráren je proto ekonomicky výhodnější co možná nejvíce vyrobené elektřiny také sám spotřebovat.

Regulátor vlastní spotřeby WATTrouter:

  • zužitkovat přebytky elektřiny z výroby fotovoltaické elektrárny, které by jinak odcházely zdarma do distribuční sítě
  • významně zvýšit užitnou hodnotu Vaší FVE
  • ovládat až 6 spotřebičů, z toho 4 plynule (tepelné spotřebiče) podle priorit zákazníka
  • pomocí časových plánů ovládat spotřebiče nezávisle na výkonu fotovoltaiky (modely řady M)
  • využít signál nízkého tarifu (HDO, noční proud) pro dohřev bojleru při nedostatku slunečního záření – režim CombiWATT
  • plná kontrola nad všemi funkcemi pomoci usb rozhraní a dodaného programu
  • sledování výkonů a regulace spotřebičů v jednotlivých fázích samostatně. Dnes postupně všichni distributoři přechází na systém odečtu výroby odděleně po fázích. Tento fakt významně zhoršuje využití elektřiny pro vlastní spotřebu, což se dá eliminovat naším regulátorem.

Bazénové průtokové ohřívače

Vagner pool

Spotřeba tepla na ohřev TUV a vytápění – výpočet

Množství energie pro ohřev vody – výpočet