Vyhrazená plynová zařízení

Mezi vyhrazená plynová zařízení patří zařízení, ve kterých se plyny vyrábějí, rozvádějí, skladují, upravují, přepravují, mění se jejich technické nebo fyzikální parametry zkapalňováním nebo odpařováním nebo zvyšováním a snižováním tlaku nebo se v nich plyny spotřebovávají spalováním. Dále zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice. Provozovatel je mimo jiné povinen zajistit provádění kontrol a provozních revizí.
Pro provádění revizí je každý zaměstnavatel povinen zpracovat a průběžně aktualizovat harmonogram revizí plynových zařízení na období tří let dopředu. Revize se provádí podle tohoto harmonogramu a pokynů výrobce nebo dodavatele plynového zařízení as přihlédnutím k umístění zařízení.
mimo revize se provádí nejméně jedenkrát ročně kontrola plynového zařízení, kterou se zjišťuje, zda zařízení odpovídá požadavkům BOZP a PO.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.