Technické požadavky na pracovní prostředí

Podrobnější požadavky na pracovní prostředí stanovuje nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Uvádí, že pracoviště musí být udržována potřebnými technickými a organizačními opatřeními ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Stanovuje, že zaměstnavatel při zajištění tohoto stavu vychází z hodnocení rizik vyplývajících ze zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Požaduje uspořádání pracoviště tak, aby zaměstnanci byli chráněni před nepříznivými povětrnostními vlivy a před škodlivými účinky provozních a technických postupů. Též po zaměstnavateli požaduje stanovení termínů, lhůt a rozsah kontrol, zkoušek, revizí, termínu údržby a oprav vybavení pracovišť, včetně určení osoby odpovědné za provedení. V neposlední řadě požaduje zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob, a to i mimopracovní době.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.