Školení BOZP

Zaměstnavatel je povinen zaměstnancům zajistit školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení musí být zajištěno při nástupu zaměstnance a v případech, které mohou mít vliv na BOZP. Jeho obsah a četnost, způsob ověření znalostí a vedení dokumentace určuje zaměstnavatel. Osnova musí odpovídat konkrétním podmínkám ve firmě a musí být zpracována na určitou skupinu osob.

Žádný předpis nestanovuje, kdo je oprávněn školit. Školící, kterým může být kdokoliv, by měl mít dostatečné znalosti a schopnosti. Minimálně návrh obsahu, četnosti školení, způsobu ověřování znalostí a vedení dokumentace by měla zpracovat odborně způsobilá osoba k prevenci rizik.

Další školení jsou specifikována pro výkon určité pracovní činnosti.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.