Kategorizace prací

Kategorizací prací je zaměstnavatel povinen provést na základě ustanovení § 37 zákona č. 258/2000 Sb. V jejím rámci má vyhodnotit působení stanovených faktorů u všech prováděných prací. Práce se podle kritérií uvedených ve vyhlášce č. 432/2003 S., zařadí do jedné ze čtyř kategorií. Do 3. a 4. kategorie zařazení zaměstnavatel pouze navrhuje. Zařazuje je hygienická stanice, které je zaměstnavatel povinen návrhy zaslat. Práce zařazené do 3.  nebo 4. kategorie je prací rizikovou /o jejím výkonu musí být v zákonem stanoveném rozsahu vedena evidence/. Do 2. kategorie práce zařazuje zaměstnavatel. Je povinen informovat hygienickou stanici, které tak zařadil a uvést důvody proč. Ostatní práce se zařazují do 1. kategorie.

Zařazení, respektive jeho návrh by měla provést komise ve složení osoby odborně způsobilé k prevenci rizik, lékař, který poskytuje pracovnělékařské služby a vedoucí zaměstnanec pracoviště.

Zaměstnavatel musí s výsledky kategorizace seznámit zaměstnance.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.