Management rizik při práci – 3.

K vyhledávání rizik lze využít různé seznamy zdrojů rizik /tištěné, počítačové programy/, avšak pouze jako pomůcku, nikoliv pro vlastní vyhledávání či vyhodnocení rizik. Ta musí odpovídat konkrétním podmínkám, které jsou na pracovištích i v rámci jednoho zaměstnavatele různé. K vyhledávání rizik by měly být použity záznamy o úrazech, zápisy z kontrol, revizní zprávy, připomínky zaměstnanců, jiná hodnocení rizik /např. protokol o určení vnějších vlivů, začlenění do kategorie požárního nebezpečí/ atd. Do managementu rizik též patří sexuální obtěžování, vliv organizace práce na soukromý život, málo kontaktů se spolupracovníky atd.

Při přijímání opatření je nezbytné upřednostňovat ta nejvýhodnější /vyloučit riziko, nahradit nebezpečné méně nebezpečným, …/. Nutné je ověřit, zda díky přijetí opatření nedošlo k transferu rizika, tedy jeho přenosu v prostoru či čase.

O managementu rizik musí být vedena dokumentace. S riziky a přijatými opatřeními musí být zaměstnanci, kteří se při výkonu své práce s nimi setkají, seznámeni.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.