Odpovědnost za BOZP

Odpovědnost za zajištění BOZP stanovuje zákoník práce. V § 101 uvádí: „Péče o BOZP uložená zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinnosti vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.“ To je potvrzeno ustanovením § 302, kde je mezi povinnostmi vedoucích zaměstnanců uvedeno: „vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat BOZP.“

Vedoucí zaměstnanec, kterým je ten, kdo řídí a kontroluje práci a je oprávněn dávat pokyny, je odpovědný i v případě, je-li ustanovena odborně způsobilá osoba k prevenci rizik.

Vedoucí zaměstnanec pracoviště je odpovědný za zajištění BOZP i ve vztahu k předmětům, které si zaměstnanec na své pracoviště přinese z domova…

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.