Požární ochrana

Povinností zaměstnavatele v PO se odvíjí od míry požárního rizika. Ta je důležitá i pro stanovení, zda zaměstnavateli k zajištění PO postačí preventista PO nebo technik PO či musí mít osobu odborně způsobilou. Proto nejprve musí být provedeno začlenění do kategorie činnosti technikem PO nebo odborně způsobilou osobou.

Jsou-li provozovány  pouze činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, je zaměstnavatel povinen obstarávat a zabezpečovat požární techniku, věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení. Dále musí vytvářet podmínky pro hašení požáru a záchranné práce. V prostorách, kde se pravidelně vyskytují minimálně tři zaměstnanci nebo veřejnost, je také povinen nejméně jeden krát ročně zajistit pravidelné kontroly dodržování předpisů o PO preventistou PO. Zjištěné závady je povinen neprodleně odstraňovat. Tím nejsou vyčerpány všechny jeho povinnosti, uvedené v §5 zákona o požární ochraně.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.