Co tvoří BOZP

Dnešní BOZP není tvořena pouze bezpečností práce a ochranou zdraví při práci, ale i tzv. sociální ochranou (vztahy na pracovištích, estetická úprava pracovišť, vliv výkonu práce na soukromý život zaměstnanců atd.). Součástí je též zajištění bezpečného a následky minimalizujícího postupu při vzniku nežádoucí události. Zde je BOZP propojena s havarijním plánováním, resp. s krizovým managementem (například evakuace).

Zákoník práce v § 349 uvádí, že právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.