BOZP v mimopracovních vztazích

Na zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, na OSVČ, na spolupracujícího manžela nebo dítě a na zadavatele stavby nebo jejího zhotovitele se vztahují některá ustanovení zákona 309/2006 Sb., (požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, na organizaci práce a pracovní postupy, bezpečnostní značky, rizikové faktory pracovních podmínek a zákaz výkonu některých prací) a ustanovení ZP uvedená v §101 odst. 1 a 2 (základní povinnosti), §102 (prevence rizik), §104 (OOPP a ochranné nápoje) a §105 (pracovní úraz a nemoc z povolání).

Na osobu, která podniká a není zaměstnavatelem (např. OSVČ) se také vztahují některé povinnosti uvedené v zákoně 258/2000Sb.: kategorizace prací, evidence rizikových prací, kvalita teplé vody pro osobní hygienu atd.

Příspěvek byl publikován v rubrice BOZP. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.