Archiv pro měsíc: Červen 2015

Technické požadavky na pracovní prostředí 2.

Podrobnější požadavky na stavbu, elektrickou instalaci, průmyslové rozvody, únikové cesty a východy, podlahy, dveře a vrata, dopravní komunikace, venkovní pracoviště stanovuje příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Též je zde řešeno skladování a manipulace s materiálem a břemeny, venkovní pracoviště, prostředky … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Technické požadavky na pracovní prostředí 2.

Technické požadavky na pracovní prostředí

Podrobnější požadavky na pracovní prostředí stanovuje nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Uvádí, že pracoviště musí být udržována potřebnými technickými a organizačními opatřeními ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Stanovuje, že zaměstnavatel při zajištění tohoto stavu vychází z hodnocení rizik … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Technické požadavky na pracovní prostředí

Požadavky na pracovní prostředí

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance odpovídaly bezpečnostníma hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. Základní požadavky uvádí §2 zákona 309/2006 Sb. Ty jsou rozvedeny v nařízeních vlády č. 101/2005 … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požadavky na pracovní prostředí

Ochranné nápoje

Poskytování ochranných nápojů řeší nařízení vlády č.361/2007 Sb., Nápoje se poskytují podle seznamu zpracovaného zaměstnavatelem na základě hodnocení tepelné zátěže. Na jejich poskytování vzniká nárok za podmínek uvedených v nařízení. Musí být zdravotně nezávadné, mít vhodnou teplotu a nesmí obsahovat více … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ochranné nápoje

Mycí, čistící a desinfekční prostředky

Zákoník práce požaduje poskytovat zaměstnancům mycí, čistící a desinfekční prostředky podle předpisu vydaného zaměstnavatelem na základě hodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci a jejich ohrožení dráždivými látkami. Dále k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění požaduje poskytovat desinfekční prostředky. Vodítkem pro … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mycí, čistící a desinfekční prostředky