Archiv pro měsíc: Leden 2015

Požární ochrana II

Provozuje-li zaměstnavatel činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, musí, mimo povinnosti, které se vztahují na provozovatele činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, stanovit organizaci zabezpečení PO s ohledem na požární nebezpečí provozovaných činností. K tomu si musí zajistit odborně způsobilou osobu nebo … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požární ochrana II

Požární ochrana

Povinností zaměstnavatele v PO se odvíjí od míry požárního rizika. Ta je důležitá i pro stanovení, zda zaměstnavateli k zajištění PO postačí preventista PO nebo technik PO či musí mít osobu odborně způsobilou. Proto nejprve musí být provedeno začlenění do … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požární ochrana

Co tvoří BOZP

Dnešní BOZP není tvořena pouze bezpečností práce a ochranou zdraví při práci, ale i tzv. sociální ochranou (vztahy na pracovištích, estetická úprava pracovišť, vliv výkonu práce na soukromý život zaměstnanců atd.). Součástí je též zajištění bezpečného a následky minimalizujícího postupu … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co tvoří BOZP

BOZP v mimopracovních vztazích

Na zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, na OSVČ, na spolupracujícího manžela nebo dítě a na zadavatele stavby nebo jejího zhotovitele se vztahují některá ustanovení zákona 309/2006 Sb., (požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, na organizaci práce … Celý příspěvek

Rubriky: BOZP | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem BOZP v mimopracovních vztazích

Systémový přístup k BOZP

Kvalitní zajištění úkolů BOZP musí být nedílnou součástí řízení firmy nebo společnosti a musí být pojato systémově. To předpokládá splnění tří základních zásad: BOZP začíná nahoře, jinak vůbec ne (její zajištění není systémov), vztahy vedení firmy k BOZP jsou zcela … Celý příspěvek

Rubriky: BOZP | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Systémový přístup k BOZP