Archiv autora: EliotOn

Management rizik při práci

Zaměstnavatel je povinen vyhledávat a vyhodnocovat rizika při práci a stanovovat opatření k jejich odstranění nebo k omezení jejich působení /management rizik/. Rizikem je nejzávažnější následek, ke kterému v důsledku působení zdroje rizika /např. ostrost/, jehož nositelem je nebezpečný činitel … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Management rizik při práci

Odborní poradci v otázkách řízení BOZP

Každý zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět opatření, jež vyplývají z předpisů k zajištění BOZP a z jeho opatření k předcházení, odstranění či minimalizaci rizik. Má-li maximálně 25 zaměstnanců a potřebné znalosti nebo 26 až 500 zaměstnanců a je odborně … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odborní poradci v otázkách řízení BOZP

Odpovědnost za BOZP

Odpovědnost za zajištění BOZP stanovuje zákoník práce. V § 101 uvádí: „Péče o BOZP uložená zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinnosti vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odpovědnost za BOZP

Požární ochrana III

Zaměstnavatel, který provozuje činnosti s vysokým požárním nebezpečím, musí plnit všechny povinnosti týkající se činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí (označovat pracoviště příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy a zákazy, bezodkladně ohlásit každý i uhašený požár operačnímu středisku HZS atd. i se zvýšeným … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požární ochrana III

Požární ochrana II

Provozuje-li zaměstnavatel činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, musí, mimo povinnosti, které se vztahují na provozovatele činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, stanovit organizaci zabezpečení PO s ohledem na požární nebezpečí provozovaných činností. K tomu si musí zajistit odborně způsobilou osobu nebo … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požární ochrana II

Požární ochrana

Povinností zaměstnavatele v PO se odvíjí od míry požárního rizika. Ta je důležitá i pro stanovení, zda zaměstnavateli k zajištění PO postačí preventista PO nebo technik PO či musí mít osobu odborně způsobilou. Proto nejprve musí být provedeno začlenění do … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požární ochrana

Co tvoří BOZP

Dnešní BOZP není tvořena pouze bezpečností práce a ochranou zdraví při práci, ale i tzv. sociální ochranou (vztahy na pracovištích, estetická úprava pracovišť, vliv výkonu práce na soukromý život zaměstnanců atd.). Součástí je též zajištění bezpečného a následky minimalizujícího postupu … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co tvoří BOZP

BOZP v mimopracovních vztazích

Na zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, na OSVČ, na spolupracujícího manžela nebo dítě a na zadavatele stavby nebo jejího zhotovitele se vztahují některá ustanovení zákona 309/2006 Sb., (požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, na organizaci práce … Celý příspěvek

Rubriky: BOZP | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem BOZP v mimopracovních vztazích

Systémový přístup k BOZP

Kvalitní zajištění úkolů BOZP musí být nedílnou součástí řízení firmy nebo společnosti a musí být pojato systémově. To předpokládá splnění tří základních zásad: BOZP začíná nahoře, jinak vůbec ne (její zajištění není systémov), vztahy vedení firmy k BOZP jsou zcela … Celý příspěvek

Rubriky: BOZP | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Systémový přístup k BOZP

Proč změnu informačního systému?

Stávající ekonomický systém vám nevyhovuje. Proč? Je nadbytečně velký a drahý, nespolupracuje s prostředím windows – je to DOSovský sw, atd. Co mám dělat? Chce to změnu. Přejděte k nám. Už jsem zaplatil upgrade na letošní rok. Odkoupíme váš stávající … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč změnu informačního systému?

21. 01. 2013

Dnes byla uvolněna verze STEREO 21 platná pro rok 2013

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 21. 01. 2013

26.12. 2012

Zkuste svoje štěstí v roce 2013 s daňovou evidencí DUEL, která je stále v naší nabídce zdarma.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 26.12. 2012

1.9.2012

Zahájen prodej a montáž solárních kolektorů australské firmy APRICUS

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 1.9.2012

15.10.2012

V prodeji licence DUEL 8 s garantovaným upgrade na rok 2013 ZDARMA.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 15.10.2012

17. 08. 2012

Přecházíme na 5GHz technologii mikrovlných spojů /WI-FI/. Výměna stávající technologie 2.4GHz bude probíhat průběžně.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 17. 08. 2012

06. 03. 2012

Spojte svůj sklad v DUELu 8 s e-shopem a prodávejte 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Nechte prodávat internet za vás.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 06. 03. 2012